Hệ thống điện mặt trời có dự trữ

Điện năng lượng mặt trời có dự trữ là hệ thống năng lượng điện mặt trời hòa lưới trực tiếp và có thêm hệ lưu trữ điện (battery bank). Đây là một hệ thống điện năng lượng mặt trời theo mô hình độc lập, ít phụ thuộc vào lưới điện hoặc lưới điện không đảm bảo tính ổn định.

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ bao gồm:

1. Pin mặt trời (solar panels)

2. Hệ lưu trữ điện (battery bank)

3. Bộ chuyển đổi (inverter)

4. Dây dẫn, công tơ điện và linh kiện đồng bộ (meter & accessories)

Ưu điểm: ổn định cao, ít phụ thuộc điện lưới

Nhược điểm: chi phí cao hơn hệ thống không lưu trữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *