Dự án điện mặt trời áp mái 350 kWp – Nhà máy Cơ khí Kim Giang, Đông Anh, Hà Nội:

   

 

Dự án điện mặt trời áp mái 480 kWp – Nhà máy may Hiên Hòa, KCN Thăng Long: