CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn

TGTech cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nói chung, bạn có thể truy cập và xem tất cả các phần của trang web này mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân bạn. TGTech thu thập thông tin cá nhân không liên quan, chẳng hạn như sở thích trình duyệt web, số lượt truy cập, v.v… để đo lường sử dụng và cải tiến nội dung của trang web.

Tất cả thông tin cá nhân cung cấp cho trang web này được coi là bí mật và sẽ không được bán, thuê, trao đổi hoặc trao cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ khi cần thiết để cung cấp sản phẩm / dịch vụ mà người sử dụng đã yêu cầu. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật (ví dụ như gian lận hoặc tội phạm) hoặc tuân theo chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ không thay đổi cách mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào trong tương lai mà không có sự đồng ý của bạn.

Bình luận và thông tin bạn cung cấp

Khi bạn truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng để giúp phát hiện spam. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Ngoài các thông tin cá nhân hoặc thông tin liên quan đến quyền riêng tư của bạn, các thông tin khác mà bạn gửi tới TGTech đều sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. TGTech được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng, sản xuất và đăng bài. Bằng cách chuyển tiếp thông tin hoặc ý tưởng / góp ý của bạn tới TGTech, bạn thừa nhận rằng TGTech được tự do sử dụng mà không phải bồi thường cho bất kỳ mục đích nào.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác. Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn khi nào

Nếu bạn là khách hàng hiện tại của TGTech, chúng tôi có thể liên hệ với bạn (qua email hoặc điện thoại) để cho bạn biết về các sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn không phải là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ không liên hệ với bạn trong tương lai trừ khi bạn đã đồng ý với chúng tôi. Nếu bạn muốn chúng tôi liên lạc với bạn (bao gồm cả email hoặc điện thoại) liên quan đến sản phẩm và cơ hội nghề nghiệp của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm, vui lòng điền vào mẫu Liên hệ.

Bạn có thể từ chối bất kỳ thông tin tiếp thị từ chúng tôi trong tương lai bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi tại contact@tgtech.com.vn.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật trong hệ thống nội bộ của TGTech.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Khiếu nại

Nếu bạn có khiếu nại về bất kỳ vi phạm nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@tgtech.com.vn. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ xem xét và đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi và tất cả các luật hiện hành. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của bạn để thông báo cho bạn về kết quả của cuộc đánh giá này.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:


Công Ty TNHH Công nghệ Tương Giao
Văn phòng đại diện: 504 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Email: contact@tgtech.com.vn

Điện thoại: 0915511437.