CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Quy định chính sách thanh toán: 

Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện, cung cấp dựa trên các chính sách sau:

1.1/ Đối với hàng có sẵn: Thanh toán 100% trước khi giao hàng

1.2/ Đối với hàng đặt (không có sẵn): Thanh toán 40% khi xác nhận đặt hàng và 60% khi có thông báo hàng đến.

1.3/ Đối với thiết bị ngành công nghiệp thép, chính sách thanh toán được áp dụng tùy theo đơn hàng cụ thể, không áp dụng chính sách thanh toán chung này.

 

2. Hình thức thanh toán: 

Các hình thức thanh toán cần thông qua các biện pháp an toàn như có hóa đơn, phiếu thu hay chuyển khoản qua ngân hàng.

2.1/ Tiền mặt: Tại văn phòng Công Ty TNHH Công nghệ Tương Giao, chỉ chấp nhận giao dịch thanh toán trực tiếp bằng tiền VNĐ.

2.2/ Chuyển khoản qua Ngân Hàng hoặc Internet Banking:

     – Ngân hàng: ACB  (Thương mại cố phần Á Châu)

         – SWIFT code: ASCBVNVX

         – Citad Code: 79307001

         – Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TƯƠNG GIAO

         – Số tài khoản VNĐ: 286936868

         – Chi Nhánh: PGD Cầu Vồng, 215 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng, Việt Nam