Boss First! Hãy ưu tiên sếp trước

Ba người gồm sếp, chuyên viên văn phòng và kế toán vừa bước ra đường thì gặp thần đèn. Như thường lệ, thần đèn ban cho 3 điều ước.

– Khi gặp 1 người ta thường ban cho 3 điều ước. Hôm nay ba người gặp ta cùng lúc ta ban cho mỗi người chỉ 1 điều ước. Hãy ước đi.

Chuyên viên văn phòng nói:

– Tôi ước có mặt tại Hawaii, có dư tiền tiêu và không có sếp bên cạnh. Lời ước được thực hiện ngay lập tức.

Kế toán nói:

– Tôi ước đang ở Las Vegas, có ngay 1 triệu đô tiêu xài và không có mặt sếp. Lời ước cũng được thực hiện ngay lập tức.

Chờ lâu chưa thấy ông sếp ước gì, thần đèn hỏi.

– Đến lượt ngài rồi đó.

Sếp thong thả:

– Tôi cần 2 nhân viên quay lại làm ngay lập tức. Và lời ước được thực hiện.

Lời khuyên: Hãy nhớ nguyên tắc vàng: luôn để sếp nói trước!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *