Where’s the shoe? Chiếc giày đâu rồi?

English

One night a fellow drove his secretary home after she had imbibed a little too much at an office reception. Although this was an innocent gesture, he decided not to mention it to his wife, who tended to get jealous easily.

The next night the man and his wife were driving to a restaurant. Suddenly he looked down the passenger seat. He spotted a high-heel shoe half hidden under the seat. Not wanting to be conspicuous, he waited until his wife was looking out her window.  Then he scooped up the shoe and tossed it out of the car.

With a sigh of relief, he pulled into the restaurant parking lot. That’s when he noticed his wife squirming around in her seat.

“Honey,” she asked, “have you seen my other shoe?” 

High Heel Car Fotos | IMAGO

Tiếng Việt

Mt bui ti có mt người đàn ông lái xe chcô thư ký vnhà sau khi cô ta ung hơi nhiu ti ba tic chiêu đãi cơ quan. Mc dù đây là mt hành vi vô tư nhưng anh ta quyết định không nói cho v– người hay ni ghen ddàng – nghe. 

Ti hôm sau, người đàn ông và vợ đánh xe đến mt nhà hàng. Thình lình anh ta nhìn xung và nhn ra mt chiếc giày cao gót n mt na dưới ghế khách. Không mun bchú ý, anh ta đợi ti lúc vnhìn ra ca strước khi anh ta anh ta ht chiếc giày lên và quăng khi xe.

Vi mt hơi thnhnhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu xe. Chính lúc đó anh ta chú ý thy vloay hoay quanh ghế ngi.

“Anh yêu,” cô ta hi, “ anh có thy chiếc giày kia ca em không?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *