Empathetic – Đồng cảm

A new teacher was trying to make use of her psychology courses. She started her class by saying. “Everyone who thinks you’re stupid, stand up!”. After a few seconds, Little Johnny stoop up.

The teacher said, “Do you think you’re stupid, Little Johnny?”

“No, ma’am but I hate to see you standing there all by yourself”

Mt giáo viên mi vào nghề đang tháp dng môn tâm lý ca mình. Cô bt đầu bài ging bng cách nói: “Em nào nghĩ rng mình ngu ngc thì hãy đứng lên!” Mt vài phút sau, bé Johnny đứng dy.

“Em nghĩ rng em ngu ngc h, Johnny,” cô giáo hi.

“Không, thưa cô, nhưng em không thích phi nhìn thy cô đứng đó mi mt mình.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *