A Talking Clock – Chiếc Đồng hồ biết nói!

While proudly showing off his new apartment to friends, a college student led the way into the den.

– “What is the big brass gong and hammer for?” one of his friends asked.

– “That is the talking clock”, the man replied.

– “How’s it work?” the friend asked.

– “Watch!” The man said and proceeded to give the gong an ear-shattering pound with the hammer.

Suddenly, someone screamed from the other side of the wall, “Knock it off, you idiotttt!!!!!!! It’s two o’clock in the morning!”

ĐỒNG HBIT NÓI

Trong lúc hãnh din khoe vi bn căn hmi, mt sinh viên đã dn đường đến căn phòng nhriêng.

– “Cái chiêng ln bng đồng và cái búa để làm gì vy?” mt trong nhng người bn hi.

– “Đó là cái đồng hbiết nói,” người đàn ông trli.

– “Nó hoạt động thế nào?” người bn hi.

– “Hãy xem nha!” người đàn ông nói và tiến ti đánh cái chiêng mt cú chát tai bng búa.

Ngay lập tức, ai đó la ln tphía bên kia bc tường: “Ngng ngay đi, thng ngốc!!! Bây gilà HAI GIỜ SÁNG!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *