Giá trị của tay nghề…

…là giá trị của một quá trình tích lũy kiến thức và kinh nghiệm
Động cơ của một con tàu khổng lồ bị hỏng và không ai có thể sửa chữa nó, vì vậy chủ tàu đã thuê một kỹ sư cơ khí với hơn 40 năm kinh nghiệm.
Anh kiểm tra động cơ rất kỹ lưỡng, từ trên xuống dưới. Sau khi nhìn thấy mọi thứ, người kỹ sư dỡ túi và rút ra một chiếc búa nhỏ. Anh nhẹ nhàng gõ một cái gì đó. Chẳng bao lâu, động cơ đã hoạt động trở lại. Động cơ đã được sửa chữa!
7 ngày sau, kỹ sư đề cập rằng tổng chi phí sửa chữa con tàu khổng lồ là 20.000 đô la cho chủ tàu.
Chủ sở hữu: “Cái quái gì? Anh hầu như không làm gì cả. Hãy cho chúng tôi một hóa đơn chi tiết.”
Đơn giản: “Gõ bằng búa: $ 2.
Biết gõ ở đâu và gõ như thế nào: $ 19.998”
Đó là giá trị của chuyên môn và kinh nghiệm… Bởi vì đó là kết quả của cả một quá trình của những cuộc đấu tranh, thử nghiệm và thậm chí cả những hy sinh và nước mắt.
Nếu tôi làm một công việc trong 30 phút, đó là bởi vì tôi đã dành 20 năm để học cách làm việc đó trong 30 phút. Bạn nợ tôi những năm tháng, không phải phút giây xử lý ngắn ngủi lúc này.
– TGTech (sưu tầm & chỉnh lý)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *