Mánh kỹ sư

Ba luật sư và ba kỹ sư đang đi tàu đến một hội nghị. Tại nhà ga, mỗi luật sư mua một vé trong khi ba kỹ sư chỉ mua một vé.

“Làm thế nào ba người đi tàu mà chỉ có một vé duy nhất?” một luật sư hỏi.

“Xin hãy chờ và xem nhé”, một trong những kỹ sư trả lời.

Khi họ lên tàu, các luật sư đã ngồi vào chỗ của mình, nhưng ba kỹ sư chạy vào một nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Ngay sau khi tàu bắt đầu chạy, người soát vé đến. Anh ta gõ cửa nhà vệ sinh, hỏi: “Làm ơn cho soát vé.” Cánh cửa hé mở và một cánh tay thò ra với tấm vé trên tay. Người soát vé nhận lấy và đi tiếp.

Thấy vậy, các luật sư quyết định sẽ làm điều tương tự trong chuyến trở về nên khi đến nhà ga họ chỉ mua một vé. Tuy nhiên, lần này các kỹ sư lại không mua bất kỳ vé nào.

“Làm sao các anh có thể đi tàu mà không có vé?” một trong những luật sư bối rối hỏi.

“Xin hãy chờ và xem nhé”, một kỹ sư trả lời.

Lên tàu, ba kỹ sư chen chúc trong một nhà vệ sinh và ba luật sư vào một nhà vệ sinh khác bên cạnh. Ngay sau khi tàu chạy, một trong số các kỹ sư ra khỏi nhà vệ sinh và đi đến nơi các luật sư đang trốn.

Anh gõ cửa và nói, “Làm ơn cho soát vé…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *